Linagard® OSR

Nowa generacja gum dla przemysłu petrochemicznego

Guma Linagard® OSR jest wysokiej jakości mieszanką gumy, która zapewnia odporność na oleje, specyficzne chemikalia oraz czynniki pogodowe.

Guma Linagard® OSR została specjalnie zaprojektowana, aby spełniać wymagania przemysłu petrochemicznego.

Gumę Linagard® OSR od innych gum polichloroprenowych wyróżnia to, że zapewnia odporność na oleje, chemikalia oraz czynniki atmosferyczne wraz z niezrównaną odpornością na ścieranie.

Guma Linagard® OSR jest dostępna zarówno w postaci utwardzonego arkusza, jak i nieutwardzonej mieszanki gumowej.

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINAGARD® OSR
Typ polimeru Polichloropren
Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 58
Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 15.6
Wytrzymałość na rozciąganie MPa) ISO 37 – 2011 19.1 (2770 psi)
Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 554%
Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 2012 35 (200 funtów/cal)
Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 1.37
Sprężystość (%) BS 903 Część A8 1990 55%
Temperatura robocza (praca ciągła) od -40°C do +100°C
(od -40°F do +212°F)